Preinscripció: cursos regulars 2022-23
Espai Lazzigags Escola d'Arts Escèniques

Dades personals

Indicar aquí les dades personals de l'alumne/a

Dades de l'estudiant

Dades de naixement

Dades de contacte

Dades d'escolarització

Dades del 1r tutor/a

Si la persona sol·licitant és major d'edat, el tutor/a 1 és ella mateixa

Adreça

Dades de contacte (*)

Dades del 2n tutor/a

Adreça

Copia l'adreça del 1r tutor/a >>

Dades de contacte